koronawirus-komunikat

Szanowni Państwo,mając na uwadze obecną sytuację w Polsce, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne OPTIMAL SERVICE podjęła szereg działań profilaktycznych, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy dla Państwa i naszych pracowników. Na bieżąco działamy, śledzimy wszystkie komunikaty i zalecenia światowych i krajowych organizacji zdrowia, w celu dostosowania swoich działań i zapewnienia najskuteczniejszej profilaktyki oraz bezpiecznych warunków współpracy dla wszystkich interesariuszy.

Prowadzimy działania w obszarze informacyjnym, technicznym i organizacji pracy, mające na celu ograniczenie ryzyka zachorowań.

Nasi pracownicy otrzymali bardzo wyraźne instrukcje dotyczące zachowania właściwego poziomu higieny i profilaktyki zdrowotnej oraz zalecenie niezwłocznego udania się do lekarza, w przypadku dostrzeżenia u siebie jakichkolwiek objawów chorobowych.

Sugerujemy Państwu, a także dostawcom i pracownikom, prowadzenie spotkań w trybie zdalnym za pomocą narzędzi komunikacji na odległość.

Dla Państwa bezpieczeństwa nasi pracownicy zostali odpowiednio poinstruowani i wyposażeni w żel dezynfekujący oraz osobiste maseczki na twarz, z których mogą skorzystać w razie potrzeby.

Pragniemy zaznaczyć, iż jako firma dla której bezpieczeństwo i komfort współpracy stanowi najwyższy priorytet, jesteśmy otwarci na rozmowę i współpracę z Państwem, w celu jak najbardziej skutecznego zarządzenia obecną sytuacją.

Dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań.