Kim jesteśmy

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne OPTIMAL®- SERVICE Jacek Śliwiński działa na rynku od roku 1993 jako wyspecjalizowany i autoryzowany dostawca w dziedzinie dostaw technologii związanych z telekomunikacją i teleinformatyką. Siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Katowicach przy ul. Wodospady 41. Właścicielem firmy jest mgr inż. Jacek Śliwiński.

Misją Przedsiębiorstwa Specjalistycznego OPTIMAL®- SERVICE jest wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia w celu promowania i wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań teleinformatycznych w zakresie teleinformatyki.

Celem Przedsiębiorstwa Specjalistycznego OPTIMAL®- SERVICE jest kompleksowe działanie polegające na osiągnięciu znaczącej pozycji na rynku dostawców technologii teleinformatycznych.

Zadowolenie klientów firma osiąga poprzez ciągłe poszukiwanie najefektywniejszych rozwiązań gwarantujących spełnienie ich potrzeb i wymagań oraz współpracę z wiodącymi producentami sprzętu teleinformatycznego, realizując usługi przy pomocy wysoko wykwalifikowanej kadry inżynieryjno technicznej.

Osiąganie planowanych wyników realizuje poprzez dbałość o wysoko specjalistyczne wyposażenie, systematyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników, szerokie zaangażowanie wszystkich zatrudnionych i współpracujących z firmą, w zagadnienia związane z jakością oraz ciągłym doskonaleniem.

Przedmiotem działalności P.S.OPTIMAL®- SERVICE są usługi w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej, związane z oprogramowaniem w zakresie teleinformatyki i zarządzaniem urządzeniami teleinformatycznymi jak też działalność dotycząca technologii informatycznych i komputerowych, przetwarzanie danych, zarządzanie urządzeniami komputerami i peryferyjnymi.

Jako autoryzowany, wieloletni partner firmy DGT Sp. z o.o. w Straszynie oferuje także specjalistyczne systemy łączności dla Wojska i Policji, integrujące przewodowe i radiowe środki łączności. Do najważniejszych klientów Przedsiębiorstwa Specjalistycznego OPTIMAL®- SERVICE należą przemysł ciężki, energetyka (między innymi największe polskie elektrownie) i kopalnie, do których dostarcza wyspecjalizowane systemy łączności dyspozytorskiej

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne OPTIMAL®- SERVICE zrealizowało kilkadziesiąt instalacji sprzętu telekomunikacyjnego dla:

 • Zakładów Energetyki,

 • Zakładów Hutnictwa,

 • Służby zdrowia,

 • Wojska,

 • Policji,

 • Operatorów sieci stacjonarnych i bezprzewodowych.

W P.S. OPTIMAL®- SERVICE zatrudniania się pracowników z wyższym wykształceniem o kierunku studiów teleinformatyka lub telekomunikacja cyfrowa, czyli zajmujące się dziedziną na styku telekomunikacji i informatyki. Kształcenie przysposabiające nowo zatrudnionej osoby wewnątrz firmy, po to by dla przedsiębiorstwa był pełnowartościowym pracownikiem, trwa około 2 lat, dlatego średni staż pracy w firmie wynosi ok. 10 lat. Załoga jest ustabilizowana i doświadczona.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne OPTIMAL®- SERVICE wykorzystując ponad dwudziestoletnie doświadczenie i znajomość specyficznych potrzeb rynku oferuje:
 • wysoką jakość, profesjonalizm i kompleksowość świadczonych usług,
 • umiejętność tworzenia indywidualnych, dedykowanych innymi słowy „szytych na miarę” projektów w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, opracowuje i dostarcza nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, zapewniając przy tym kompleksową dostawę rozwiązań dedykowanych dla wielu dziedzin gospodarki

Jako partner firmy DGT w Straszynie, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne OPTIMAL®- SERVICE posiada w swojej ofercie następujące produkty przeznaczone dla potrzeb służb bezpieczeństwa państwa:

 

 • serwery telekomunikacyjne,

 • systemy cyfrowej rejestracji rozmów, które umożliwiające zapis treści połączeń telefonicznych, radiowych i telemetrycznych w postaci cyfrowej,

 • zintegrowany system łączności MCS, który integruje cyfrowe oraz analogowe środki łączności przewodowej ze środkami łączności radiowej, systemy dyspozytorskie oparte o różnorodną gamę terminali itp

Ponieważ nowatorskie technologie i techniki łączności rozwijają się w zawrotnym tempie, otwierając jednocześnie przed dostawcami usług większe możliwości, dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na coraz szybsze i pojemniejsze sieci transmisji głosu i danych pozwalając elastycznie rozszerzać oferowany zakres nowych funkcji i usług, wykorzystujące możliwości ekranów dotykowych.

Operatorzy chcąc nadążyć za ciągłymi zmianami, potrzebują wyspecjalizowanego dostawcy, będącego w stanie zagwarantować możliwość ciągłego rozwoju użytkowanej platformy teleinformatycznej. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są kompleksowe rozwiązania integrujące technologie informatyczne z telekomunikacyjnymi alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych i taką propozycję dla swoich klientów ma również P.S. OPTIMAL®- SERVICE. Dzięki wieloletniej praktyce i opracowaniom technicznym, firma zapewnia duży wybór rozwiązań dla wielu operatorów telekomunikacyjnych, proponując jednocześnie rozwiązania w pełni odpowiadające tendencjom rozwojowym występującym w światowym przemyśle teleinformatycznym.

 

Jako nowoczesne przedsiębiorstwo P.S. OPTIMAL®- SERVICE funkcjonuje w otoczeniu wymagającym bardzo szybkiej i pewnej wymiany informacji. Postęp techniczny i globalizacja napędzają zmiany w gospodarce oraz wymuszają dopasowanie istniejącej infrastruktury do aktualnych potrzeb i nowych wymogów. Na to nowe rynkowe wyzwanie, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne OPTIMAL®- SERVICE zapewnia nie tylko standardowe usługi związane z łącznością głosową, ale także zaspokaja potrzeby integracji i konwergencji usług głosowych bazujących na zintegrowaniu systemów łączności z systemami transmisji danych. Dynamiczne zmiany następujące w gospodarce i przemyśle, wymagają wyspecjalizowanego partnera, który zapewni kompleksową obsługę i odpowiednie wsparcie techniczne wraz z natychmiastową reakcją na zmiany bieżących potrzeb.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne OPTIMAL®- SERVICE wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Wykorzystując doświadczenie, dobre praktyki i dobre relacje we współpracy z operatorami publicznymi, firma oferuje i zapewnia kompleksową obsługę i dostawę rozwiązań dla wielu dziedzin gospodarki wraz z instalacją, wdrożeniem i obsługą gwarancyjną oraz pogwarancyjną.

Oferowane rozwiązania pozwalają zintegrować istniejące w przedsiębiorstwach różne systemy łączności, a otrzymany w ten sposób system jest zdolny spełniać wszystkie funkcje wchodzących w jego skład podsystemów. Nowe systemy łączności, z połączonymi funkcjami dyspozytorskimi i administracyjnymi, są wyposażane w interfejsy nie tylko do sieci PSTN ale także do sieci resortowych, komórkowych, telemetrycznych oraz radiokomunikacyjnych.

Swoją kompleksową ofertę rozwiązań telekomunikacyjnych Przedsiębiorstwo Specjalistyczne OPTIMAL®- SERVICE opiera na współpracy z wyselekcjonowanymi, czołowymi dostawcami zapewniającymi sprzęt o najlepszych walorach użytkowych i najwyższej jakości, proponując:

 • pełną oferta produktów telekomunikacyjnych DGT,

 • bramy i serwer IP Halo-Box

 • systemy łączności bezprzewodowej IP-DECT ASCOM,

 • systemy przyzywowe TeleCare IP ASCOM,

 • urządzenia zasilające MERAWEX,

 • pełną oferta osprzętu telekomunikacyjnego i strukturalnego R&M,

 • produkty własne.

Pełen wachlarz usług świadczonych przez Autoryzowany Serwis Przedsiębiorstwo Specjalistyczne OPTIMAL®- SERVICE uzupełniają usługi wdrożeniowe, montażu, instalacji i serwisu oferowanych produktów:

 • usługi projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych miedzianych i światłowodowych,

 • usługi projektowania i budowy sieci strukturalnych,

 • usługi doradztwa i serwisu.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne OPTIMAL®- SERVICE oferuje ponadto:
 • działalność handlową,

 • działalność serwisową,

 • działalność szkoleniową,

 • instalacje central telefonicznych firmy DGT,

 • instalacje i konfiguracje bram i serwerów IP Halo-Box

 • instalacje i projektowanie systemów bezprzewodowych Ascom IP-DECT

 • instalacje i projektowanie systemów przyzywowych Ascom TeleCare IP

 • instalacje siłowni Merawex, Telzas, Eltek,

 • modernizacje oraz instalacje systemów telekomunikacyjnych,

 • kompleksową działalność wdrożeniową

Nasi partnerzy :
Kontakt
ul. Wodospady 41,
40-578 Katowice
+48 32 609 96 20